Welcome to the NAP forum

Welcome / Welkom / Bienvenue / Wilkommen

[ENGLISH ]

Welcome to the Belgian NAP forum!

Please go ahead and create a topic here if you have any question, comment, idea or suggestion regarding the NAP and its functionalities. We believe in the power of the community, so anyone’s feedback and help on the topics of this forum is much appreciated.

Feel free to use the language (English, Dutch, French or German) you feel most comfortable in*.

*Moderators will answer in the original language of the question.


[NEDERLANDS]

Welkom op het NAP forum!

Ga aan de slag en maak hier een topic aan indien je een vraag, opmerking, idee of suggestie hebt over het NAP en zijn functionaliteiten. Iedereen is welkom om feedback en antwoorden te geven op bestaande topics, we geloven immers in de kracht van de community.

Voel je vrij om de taal (Nederlands, Engels, Frans of Duits) te gebruiken waarin je je het meest comfortabel voelt*.

*Moderatoren zullen antwoorden in de taal waarin de oorspronkelijke vraag gesteld werd.


[FRANÇAIS]

Bienvenu sur le forum du NAP belge!

Ajoutez à votre guise un sujet en lien avec vos questions, commentaires, idées ou suggestions à propos du NAP et de ses fonctionnalités. Nous valorisons les contributions de chacun: les retours sur les sujets abordés sont les bienvenus.

Vous pouvez vous exprimer dans la langue de votre choix (en français, en néerlandais , en allemand ou en anglais)*.

*Les modérateurs vous répondront toujours dans la langue de votre choix.


[DEUTSCH]

Willkommen im belgischen NAP-Forum!

Bitte erstellen Sie hier ein Thema, wenn Sie Fragen, Kommentare, Ideen oder Vorschläge zum NAP und seinen Funktionen haben. Jeder kann Fragen beantworten und Feedback geben.

Sie können in der Sprache (Deutsch, Niederländisch, Französisch oder Englisch) antworten, in der Sie sich am wohlsten fühlen*.

*Moderatoren antworten immer in Ihrer Sprache.